آرشیو اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت ارزیابی و انتخاب روشهای MADM نام دانشجو: رسول رحمن وند استاد راهنما: دکتر نوجوان استاد مشاور: دکتر خلیلی روز دفاعیه: شنبه 6/12/90 ساعت 20/15 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: مدلسازی مسئله زمانبندی منابع در پروژه های عمرانی با قابلیت فشرده سازی فعالیتها و ارائه یک الگوریتم بهینه سازی ترکیباتی نام دانشجو: بهزاد شاه حسینی استاد راهنما: دکتر فاطمی قمی استاد مشاور: دکتر حافظ الکتب روز دفاعیه: چهارشنبه 3/12/90 ساعت 30/9 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: طراحی یک مدل فرایند تحلیل شبکه ای در حالت عدم قطعیت برای انتخاب توزیع منابع در سیستمهای تولید انعطاف پذیر با توجه به مدل BOCR نام دانشجو: منیر مینایی استاد راهنما: دکتر توکلی مقدم استاد مشاور: مهندس وحدانی روز دفاعیه: یکشنبه 7/12/90 ساعت 9 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب