آرشیو اخبار

اطلاعیه شماره ۳- مدیران گروهها در خصوص انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند بر اساس سیاست دانشکده تا اتمام حذف و اضافه هیچ گونه ثبت دستی درس برای انتخاب واحد صورت نخواهد گرفت. در نتیجه لازم است تا دانشجویان از مراجعه حضوری به دانشکده جداً خودداری نمایند. ...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کننده هنگام خرید لوازم خانگی به کمک MCDM نام دانشجو: ایمان آشفته استاد راهنما: دکتر مشبکی استاد مشاور: دکتر ماکویی روز دفاعیه: یکشنبه 23/11/90 ساعت ۱۱ مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان تلفن همراه اول در دفاتر امور مشترکین براساس مدل Servqual (با استفاده از روش FAHP) نام دانشجو: منیرالسادات بابایی استاد راهنما: دکتر عبدی استاد مشاور: دکتر رئیسی روز دفاعیه: دوشنبه 24/11/90 ساعت 30/8 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: ارائه روشی برای مکان یابی مراکز بهره برداری خطوط لوله در شرکت ملی گاز ایران نام دانشجو: آیدا حقیقی استاد راهنما: دکتر توکلی مقدم استاد مشاور: دکتر ماکویی روز دفاعیه: یکشنبه 23/11/90 ساعت ۱۲مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب