آرشیو اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم)

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم) می رساند که جهت دریا‌فت فرم وتکمیل مداراک تا تاریخ 7/12/90 به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد به درخواستهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: مدلسازی و حل مسئله مکان یابی هاب مرکز در حالت احتمالی نام دانشجو: آیدا امیدوار استاد راهنما: دکتر بشیری استاد مشاور: دکتر توکلی مقدم روز دفاعیه: یکشنبه 7/12/90 ساعت 8 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: استفاده از روشهای داده کاوی در بررسی اثربخشی سیستم نگهداری تعمیرات شرکت واحد اتوبوسرانی نام دانشجو: داود مصدر استاد راهنما: دکتر ماکویی استاد مشاور: دکتر شجاعی روز دفاعیه: شنبه 6/12/90 ساعت 30/10 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب