آرشیو اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای اکتساب دانش انسان محور و ارائه یک روش ساخت یافته برای مستندسازی تجارب خبرگان در سازمانهای صنعتی نام دانشجو: مهسا رشیدی استاد راهنما: دکتر تقوی فرد استاد مشاور: دکتر نوجوان روز دفاعیه: دو شنبه 12/10/90 ساعت 16 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای اکتساب دانش انسان محور و ارائه یک روش ساخت یافته برای مستندسازی تجارب خبرگان در سازمانهای صنعتی نام دانشجو: مهسا رشیدی استاد راهنما: دکتر تقوی فرد استاد مشاور: دکتر نوجوان روز دفاعیه: دو شنبه 12/10/90 ساعت 16 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

سومین همایش تخصصی مهندسی صنایع، SIEC- اسفند 90 - فراخوان مقاله

محورهای همایشمدیریت کیفیت روش های آماری مدیریت پروژه برنامه ریزی منابع انسانی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین مدیریت استراتژیک بهره وری و راه برد های کسب و کار سیستم های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات مدیریت ریسک مدیریت مالی تصمیم گیری چند معیاره سیستم های فازی رویکرد سیستمی انرژی و محیط زیست تفکر ناب نوآوری و تغییر محورهای همایش برگزار کنندگان: انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهلت ارسال چکیده مقالات: مهلت ارسال متن کامل مقالات: 10 بهمن 1390 تاریخ برگزاری همایش: 7 اسفند ماه 1390 سایت همایش: siec2012.iietj.com تلفن تماس دبیرخانه: 77506016 آدرس دبیرخانه: میدان امام حسین - خ مازندران - خ انتظاری - دانشکده مهندسی صنایع - طبقه 3 محل برگزاری: دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ایمیل: hamayesh@iietj.com

ادامه مطلب

سومین همایش تخصصی مهندسی صنایع، SIEC- اسفند 90 - فراخوان مقاله

محورهای همایش مدیریت کیفیت روش های آماری مدیریت پروژه برنامه ریزی منابع انسانی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین مدیریت استراتژیک بهره وری و راه برد های کسب و کار سیستم های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات مدیریت ریسک مدیریت مالی تصمیم گیری چند معیاره سیستم های فازی رویکرد سیستمی انرژی و محیط زیست تفکر ناب...

ادامه مطلب