آرشیو اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه عنوان پایان نامه: زمانبندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری با به کارگیری روش فراابتکاری نام دانشجو: مرجان السادات فاطمی قمی استاد راهنما: دکتر جوانشیر استاد مشاور: دکتر فاطمی قمی روز دفاعیه: سه شنبه 13/10/90 ساعت 30/14 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه امتحان

کلیه دانشجویان عزیز می توانند از تاریخ 10/10/90 با مراجعه به سایت enroll در قسمت امتحانات نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند .

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای اکتساب دانش انسان محور و ارائه یک روش ساخت یافته برای مستندسازی تجارب خبرگان در سازمانهای صنعتی نام دانشجو: مهسا رشیدی استاد راهنما: دکتر تقوی فرد استاد مشاور: دکتر نوجوان روز دفاعیه: دو شنبه 12/10/90 ساعت 16 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب