اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم ارشد ودکترا

اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم ارشد ودکترا تحویل پست الکترونیکی

۲۶ آبان ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۷۱۷ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۱۱۷۲
اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم ارشد ودکترا تحویل پست الکترونیکی
<?xml encoding="UTF-8">
قابل توجه دانشجویان محترم ارشد ودکترا تحویل پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتبی قائمی

19-

طاهر جوادی

1-

آریا اسکندری

20-

ستاره وحدتی

2-

علی قلی زاده آزاد

21-

تیام زاده مرادیان

3-

ایمان ایرانشاهی

22-

آیدا بنائی زنوزی

4-

محمد نعیمی پور

23-

مریم عبدی

5-

مهدی تقی پور

24-

الناز فیض الهی

6-

خسرو بهرامی

25-

قاسم خاوه ای

7-

منا رضایی

26-

محمد علی بهشتی

8-

سیده شراره حسینی

27-

آرش ناصری گرد بیشه

9-

مهدی بیگ زاده

28-

نیما علیزاده

10-

هادی رفیعی سرشگی

29-

نادر کاووسی

11-

محسن پروانه چهره برق

30-

حبیب اله  محمدی پور کهورین

12-

عباس حسینی

31-

زهرا نظری  قصابسرایی

13-

شرمین تخشا

32-

طاهر محبی

14-

مهسا ابراهیمی فاطمه حسن نژاد

33-

رضا طالعی

15-