اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی

۲۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۷۰۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۸۳۲
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنچشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴
کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنجشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴ ازساعت 55/9 لغایت 20/12 دراتاق 207 برگزار می گردد.
 دفترامور کلاسهادانشکده مهندسی صنایع