اطلاعیه _ برگزاری جلسه درس سمینار آقای دکتر بامداد روز یکشنبه مورخ 24 آبان ماه

اطلاعیه _ برگزاری جلسه درس سمینار آقای دکتر بامداد روز یکشنبه مورخ 24 آبان ماه

۲۰ آبان ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۶۹۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۵۵۰
برگزاری جلسه درس سمینار آقای دکتر بامداد روز یکشنبه مورخ 24 آبان ماه ساعت ۴۵/۱۵
 جلسه درس سمینار آقای دکتر بامداد روز یکشنبه مورخ 24 آبان ماه ساعت ۴۵/۱۵ تشکیل می گردد.