اطلاعیه - عدم تشکیل کلیه کلاس های آقای میرعبداله یانی روزیکشنبه مورخ 10 آبان ماه

اطلاعیه - عدم تشکیل کلیه کلاس های آقای میرعبداله یانی روزیکشنبه مورخ 10 آبان ماه

۰۴ آبان ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۶۱۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۴۳۱
اطلاعیه - عدم تشکیل کلیه کلاس های آقای میرعبداله یانی روزیکشنبه مورخ 10 آبان ماه
اطلاعیه
کلیه کلاس های آقای میرعبداله یانی روز یکشنبه مورخ 10/8/94 برگزار نمی گردد.