اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تحویل پست الکترونیکی از دفتر پژوهشی

۲۰ مهر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۹۵۵۶ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۵۸۹
اطلاعیه_ قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تحویل پست الکترونیکی از دفتر پژوهشی
<?xml encoding="UTF-8">

روح الله باقری

14-

شقایق حسنی

1-

میلاد احمدی

15-

مرجان شاکری

2-

حمید قاسمی

16-

احسان شفیعی

3-

سعیده اتفاقی

17-

علی نیرومند

4-

امیر حسین اسمعیل زاده

18-

مصطفی قدیمی

5-

نکیسا اکبرزاده

19-

عقیق پور حجتی

6-

رعنا سادات

20-

زهره یعقوبی

7-

مائده اصفهانی

21-

سمیه مرادی

8-

اکبر جوانمردی

22-

رضا عندالله

9-

شادی پروین

23-

بیتا عزیزی

10-

علی حسینی

24-

محمد مزرعه خطیری

11-

وحید بیات

25-

سید امین اطیابی

12-

نرگس باقری

26-

کوروش امامی

13-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید حسین اشرفی اصلی

18-

محمد شهبازی

1-

پویا پرهیز کاری

19-

فائزه استقامت

2-

یوسف جعفری

20-

سمانه سیف