اطلاعیه مهم شماره 2 انتخاب واحد

اطلاعیه مهم شماره ((۲)) انتخاب واحد

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۴۰۶ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۴۶۴
*****مهم*****اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد
فایل انتخاب ودانشجویان دارای اولویت صبح و بعد از ظهر امرور یکشنبه مورخ 22/6/94 از ساعت 16 لغایت 7 صبح فردا باز خواهد شد .