اطلاعيه _ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: هادی قنبری بولالو

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۲۵۸
تعداد بازدید:۳۲۵
عنوان : مدل ریاضی لجستیک امداد انسانی تحت شرایط بحرانی در شبکه حمل و نقل درون شهری(مطالعه موردی شرکت مترو تهران)

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان  :

مدل ریاضی لجستیک امداد انسانی تحت شرایط بحرانی در شبکه حمل­و­نقل درون­شهری(مطالعه موردی شرکت مترو تهران)

 

 

دانشجو: هادی قنبری بولالو

 

استاد راهنما:  جناب­آقای دکتر سعداله ابراهیم نژاد

استاد مشاور: جناب­آقای دکتر رضا توکلی مقدم

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  14/06/94 ساعت   30/11 الی30/12

مکان : آمفی تئاتر