اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94

اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94 دانشجویان دکتری

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۲۵۷ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۴۳
دانشجویانی دکتری مهندسی صنایع که در عملیات پیش ثبت نام انجام شده برای ترم آتی به هر دلیلی شرکت نکرده اند حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه فرصت دارند تا با مشورت استاد راهنما برنامه دروس اختیاری خود را به تائید مدیر گروه رسانده و ثبت رسمی کنند.

باسمه تعالی

تاریخ: 31/5/1394

موضوع: تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94

 

دانشجویانی دکتری مهندسی صنایع که در عملیات پیش ثبت نام انجام شده برای ترم آتی به هر دلیلی شرکت نکرده اند حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه فرصت دارند تا با مشورت استاد راهنما برنامه دروس اختیاری خود را به تائید مدیر گروه رسانده و ثبت رسمی کنند. طبیعی است کلاس ها ظرفیت محدود داشته و امکان تشکیل کلاس های جدید پس از تکمیل ظرفیت مقدور      نمی باشد و دانشکده پس از مهلت تمدیدی یادشده، اختیار انتخاب واحد را از دانشجو سلب خواهد کرد.

مدیر دپارتمان دکتری