اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس مدیریت کیفیت گروه مدیریت سیستم و بهره وری و درس روش تحقیق صنایع و سیستم های اقتصادی اجتماعی

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان درس مدیریت کیفیت و درس روش تحقیق کلاس دکتر سیده فاطمه گلریز

۰۶ تیر ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۰۵۲ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۴۷۲
اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان درس مدیریت کیفیت و درس روش تحقیق کلاس دکتر سیده فاطمه گلریز

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس مدیریت کیفیت گروه مدیریت سیستم و بهره وری و درس روش تحقیق صنایع و سیستم های اقتصادی اجتماعی

                                    کلاس دکتر سیده فاطمه گلریز

درس مدیریت کیفیت  و  درس روش تحقیق

با توجه به تغییر زمان اعلام نمرات پایان ترم به اداره آموزش، لطفا پروژه درس مدیریت کیفیت و پروپوزال درس روش تحقیق را حداکثر تا 20 تیرماه 94 به یکی از آدرس زیر ایمیل نمایید:

Sf_golrizgashti@azad.ac.ir

Fatemeh_golriz@yahoo.com