اطلاعیه - برنامه امتحان میان ترم نیمسال دوم 93-94

اطلاعیه - برنامه امتحان میان ترم نیمسال دوم 93-94

۲۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۶۵۳ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۳۱
اطلاعیه - برنامه امتحان میان ترم نیمسال دوم 93-94
<?xml encoding="UTF-8">

/رد/یف

نام استاد

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل برگزاری

1

خانم حاج قاسمی

برنامه نویسی کامپیوتر

10/02/94

11-10 و 9-8

سر کلاس

2

مهندس شهبا

اقتصاد مهندسی

05/02/94

 

سر کلاس

3

مهندس شهبا

تحلیل سیستمها

05/02/94

30/13-45/12

 

4

مهندس شهبا

اصول مدیریت

20/02/94

30/13-45/12

 

5

خانم مهندس جوانمرد

برنامه ریزی تولید

06/02/93

30/13-12

 

6

خانم افضلی

اقتصاد 2

01/02/94

30/13-12

 

7

آقای حاجی زاده

اصول مهندسی مالی

31/01/94

30/13

 

8

آقای دکتر محمدی بیدهندی

تئوری احتمالات

01/02/94

30/16-14

 

9

آقای مهندس ریاحی

ارزیابی کار وزمان

29/01/94

سر کلاس

 

10

آقای مهندس ریاحی

طراحی وپروژه طراحی ایجاد

29/01/94

سر کلاس

 

11

آقای دکتر محمدی تبار