اطلاعيه _ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: فاطمه دائی جعفری

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۴۶۴
تعداد بازدید:۴۷۰
عنوان : برازش الگوی مناسب و پیش بینی تقاضای گازطبیعی در بخش خانگی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

  عنوان  : 

برازش الگوی مناسب و پیش بینی تقاضای گازطبیعی در بخش خانگی

 

 

دانشجو: فاطمه دائی جعفری

 

 

 

      استاد راهنما:  جناب آقای دکتر صدیق رئیسی

               استاد  مشاور:جناب آقای  دکتر حامد حوری جعفری

                                                                              

                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه:  29/11/93 ساعت15الی16

         مکان : آمفی تئاتر