اطــلاعــیه _ صـنـدوق رفـاه دانشجوئي وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصيل) در نيمسال دوم 94-93

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۴۵۷ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۴۶۳
کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی

 

 

 

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.دستور العمل درفایل ذیل می باشد.