اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهلت تحویل مدارک دفاع

۲۰ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۴۲۸ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۳۳۳
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که فرصت تحویل مدارک کامل دفاع نیمسال اول با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت آموزشی واحد تا تاریخ 20/11/1393 تمدید شد.

 

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

    به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که  فرصت تحویل مدارک کامل دفاع نیمسال اول  با توجه به  هماهنگی به عمل آمده با معاونت آموزشی واحد تا تاریخ 20/11/1393 تمدید شد.

شایان ذکر است پایان نامه هایی که پس از این تاریخ تحویل دفتر پژوهش شوند ترم دوم محسوب می شوند .

مدارک موردنیاز

1-دو نسخه پایان نامه سیمی شده  با تائید کتابخانه  

 پروپوزال  یا دونسخه کپی پروپوزالpdf2-فایل

 مقاله به تائید استاد راهنماsubmit3-

ازکل پایان نامهWord , pdf4-فایل

                      

                           دفتر پژوهش دانشکده مهندسی صنایع