اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: سوما غلام ویسی

۰۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۷۸
تعداد بازدید:۳۸۸
عنوان : طراحی مدل ترکیبی داده¬کاوی با هدف بودجه¬ریزی بر مبنای فعالیت خدمات شهری: مطالعه موردی شهرداری تهران، مرکز سامانه مدیریت شهری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان  :

طراحی مدل ترکیبی داده­کاوی با هدف بودجه­ریزی بر مبنای فعالیت خدمات شهری: مطالعه موردی شهرداری تهران، مرکز سامانه مدیریت شهری

 

 

سوما غلام ویسی

 

 

 

استاد راهنما:  جناب آقای دکتر جمال شهرابی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر صدیق رئیسی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  13/11/93 ساعت00/10  الی 00/12

مکان : اتاق 14