اطلاعيه _جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: سعیده شفیعی شریف آبادی

۰۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۷۷
تعداد بازدید:۳۹۱
عنوان : تأثیرتکانه های قیمت نفت بربازارسهام، نرخ ارز وقیمت طلادرایران

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان  :

تأثیرتکانه های قیمت نفت بربازارسهام، نرخ ارز وقیمت طلادرایران

 

 

 

دانشجو: سعیده شفیعی شریف آبادی

  

 

 

 

استاد راهنما:  سرکار خانم دکتر فاطمه زندی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر اورانوس پریور

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  11/11/93 ساعت30/13  الی 30/15

مکان : اتاق 17