اطلاعیه مهم شماره 7 _ دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل

اطلاعیه مهم شماره 7 _ دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۶۷ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۰۰
اطلاعیه مهم شماره 7 _ دانشجویان ورودی سال 89 و ماقبل
اطلاعیه جهت دانشجویان ورودی 89 وماقبل
دانشجویانی که دروس مندرج در جدول زیرا اخذ نموده اند می بایستی براساس درس انتخاب شده دریکی ازکدهای ستون پنجم جدول  زیر درکلاس حاضر شوند.

که ردیف

نام درس اخذ شده

کد درس

نام استاد

کلاسی که دانشجو باید شرکت کند

کدهای موجود

1

روشهای تولید 2

1561

مهندس امین

روشهای تولید(7081)

100-101-102

2

نقشه کشی 1

1547

مهندس وخشوری

نقشه کشی صنعتی(2328)

102-103

3

استاتیک

2477

مهندس یزدان شناس

استاتیک و مقاومت مصالح(2456)

102-103

4

مدیریت کیفیت

1628

دکتر نوابخش

مدیریت کیفیت و بهره وری(7083)

100-101-102

5

طرح سیتمهای اطلاعات و کنترل

1589

مهندس عاطفی

سیستمهای اطلاعات و مدیریت(7086)

100-101