اطلاعيه _جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: امین سرمدی

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۶۳
تعداد بازدید:۳۰۰
عنوان : ارائه یک مدل برنامه‌ریزی توزیع برای زنجیره تأمین گازطبیعی مایع بادرنظرگرفتن پنجره‌های زمانی وامکان وجودکمبود

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان  :

ارائه یک مدل برنامه‌ریزی توزیع برای زنجیره تأمین گازطبیعی مایع بادرنظرگرفتن پنجره‌های زمانی وامکان وجودکمبود

 

 

 

دانشجو: امین سرمدی

 

 

استاد راهنما: جناب آقای دکترعلیرضا رشیدی کمیجان

 

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  13/11/93 ساعت10 الی 12

مکان: اتاق 17