اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۶۲ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۴۱۰
آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند نام درس مورد نظرخود را به آدرس ایمیل مدیر گروه خود، آقای دکتر شجاعی که درذیل آمده است ایمیل نموده وپاسخ خود را ازطریق همان ایمیل پیگیری نمایند.

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند نام درس مورد نظرخود را به آدرس ایمیل مدیر گروه خود، آقای دکتر شجاعی که درذیل آمده است ایمیل نموده وپاسخ خود را ازطریق همان ایمیل پیگیری نمایند.

 

Amir@ashojaie.com