اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: عباس میثاقیان

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۶۱
تعداد بازدید:۳۰۰
عنوان : طراحی چارچوب شبکه زنجیره تامین هماهنگ بر اساس انتخاب اثر بخش ترین قراردادها

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان  :

طراحی چارچوب شبکه زنجیره تامین هماهنگ بر اساس انتخاب اثر بخش ترین قراردادها

 

 

 

دانشجو: عباس میثاقیان

 

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر امیر عباس شجاعی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر وحید رضا قضاوتی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  14/11/93 ساعت10 الی 12

مکان : آمفی تئاتر