اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمید رضا صمدی

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۵۹
تعداد بازدید:۳۴۸
عنوان : مدلسازی مدیریت دانش با نگاه به توسعه ارزش در شرکت های مهندسی مشاور بر اساس مدل های تصمیم گیری ترکیب شده با DEMATEL وANP مورد مطالعه: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

  عنوان  : 

مدلسازی مدیریت دانش با نگاه به توسعه ارزش در شرکت های مهندسی مشاور بر اساس مدل های تصمیم گیری ترکیب شده با

DEMATEL  وANP

مورد مطالعه: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

 

 

 

 

      استاد راهنما: جناب آقای دکتر امیر عباس شجاعی

                   استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حسین عسکری آزاد

                                                       

                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه:  14/11/93 ساعت8 الی 10

         مکان : آمفی تئاتر