اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه_ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: خانم الهه حسین پور

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۵۷
تعداد بازدید:۵۴۷
عنوان : مدلسازی همکاری پیمانکاران پروژه در اشتراک منابع با هدف حداقل کردن زمان و هزینه با رویکرد نظریه بازیها

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان  :

مدلسازی همکاری پیمانکاران پروژه در اشتراک منابع با هدف حداقل کردن زمان و هزینه با رویکرد نظریه بازیها

 

 

 

دانشجو: الهه حسین پور

 

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

استاد مشاور: جناب آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه:  13/11/93 ساعت8 الی 10

مکان: آمفی تئاتر