اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: خانم سمیرا باقری

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۵۶
تعداد بازدید:۵۶۲
عنوان : اثرات توسعه ساختار نظام تعالی سازمانی (EFQM) بر سطح سیگمای فرآیندهای تولیدی (همراه با مطالعه موردی)

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

  عنوان  : 

اثرات توسعه ساختار نظام تعالی سازمانی (EFQM) بر سطح سیگمای فرآیندهای تولیدی

(همراه با مطالعه موردی)

 

 

دانشجو: سمیرا باقری    

 

 

      استاد راهنما: جناب آقای دکتر امیر عباس شجاعی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر پریا سلیمانی

                                                          

                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه:  13/11/93 ساعت30/8 الی 10

         مکان : اتاق 17