برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۳۳ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۱۹۸
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

 برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

1-     در مجموع 27 عنوان درس متناسب با برنامه ریزی های اولیه مبتنی بر انتظارات اساتید راهنما و سیاست های گروه ارائه شده است. دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس بر اساس پیش ثبت نام انجام شده می باشند. در صورتی که در این برنامه ریزی شرکت نکرده اند قبل از انتخاب با مدیر گروه هماهنگی لازم را داشته باشند

2-    ظرفیت هر کلاس محدود است و تاخیر در ثبت نام می تواند با پیامد تکمیل کلاس همراه باشد.

3-    دانشکده تعهدی در برنامه ریزی کلاس ها مورد تقاضا به صورت فشرده در روز خاص ندارد.

 

ایام هفته

7:30

10

13:30

15:45

شنبه

1-    زبان های شبیه سازی ( (دکتر رئیسی)

مهندسی سیستم، تولید و اتوماسیون

2-    سیستم های اطلاعات ساخت و تولید (مدل سازی و یادگیری ماشینی)، 20

(دکتر ابطحی) اتوماسیون

 

3-      سیستم های ساخت و تولید پیشرفته (قابلیت اطمینان سیستم های تولید پیشرفته) (دکتر رئیسی) تولید و اتوماسیون

 

 

4-      هوش مصنوعی و سیستم های خبره (یادگیری ماشینی پیشرفته)، دکتر ابطحی (اتوماسیون)

5-     سیستم های تولید انعطاف پذیر (دکتر جوادی)

اتوماسیون و تولید

6-     کنترل کیفیت جامع ( شش سیگما و مهندسی کیفیت پیشرفته) (دکتر رئیسی)، تولید

7-     سیستم های تولید انعطاف پذیر (دکتر موسوی)، اتوماسیون و تولید

8-     تئوری سیستم های اطلاعاتی (مدیریت ارتباط با مشتریان) (دکتر عبدی) مدیریت و برنامه ریزی تولید

 

9-     سیستم های ساخت و تولید پیشرفته (دکتر جوادی) تولید و اتوماسیون

 

یکشنبه

10-تئوری بازی ها (دکتر حافظ الکتب)، مهندسی سیستم

11-     بهینه سازی مدل های غیر خطی ((DEA  (دکتر خلیلی دامغانی) مهندسی سیستم

12-آمار پیشرفته (طراحی آزمایش ها) (دکتر نورالسناء) مهندسی سیستم

13-  برنامه ریزی اعداد صحیح (دکتر قضاوتی) مهندسی سیستم

14-  سیاست های تولیدی (دکتر شجاعی) اتوماسیون، تولید، 50

15-  کنترل کیفیت جامع ( کنترل کیفیت پیشرفته) (دکتر نورالسناء تولید

16-  پیش بینی و آنالیز سری زمانی (دکتر نورالسناء)

سیستم و تولید

17-   بهینه سازی مدل های غیر خطی  (دکتر ابراهیم نژاد) مهندسی سیستم

18- برنامه ریزی تولید پیشرفته

(دکتر طالعی زاده)

تولید


دوشنبه

19-     تئوری تصمیم (محاسبات نرم)  (دکتر خلیلی) تولید

 

20-     برنامه ریزی استراتژیک (دکتر خلیلی شورینی) تولید، 50،

21-     برنامه ریزی حمل و نقل

دکتر رشیدی، مهندسی سیستم

 

22-     سیستم های ساخت و تولید پیشرفته (قابلیت اطمینان سیستم های تولید پیشرفته) (دکتر رئیسی) تولید و اتوماسیون

 

23-     مهندسی ساخت (برنامه ریزی پشتیبانی و حمل و نقل) (دکتر شجاعی) تولید و اتوماسیون

 

 

 

24-   مدیریت عملیات (مدیریت عملیات شرکت های خودرو سازی) دکتر سرفراز، تولید

 

25-   سیاست های تولیدی (دکتر حاج رضائی) اتوماسیون، تولید

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

26-     کامپیوتر گرافیک (پردازش تصویر) خانم دکتر غفرانی، اتوماسیون، 20

 

27-  هوش مصنوعی و سیستم های خبره (اتوماسیون)