شرایط دریافت تقسیط شهریه برای مرتبه اول

شرایط دریافت تقسیط شهریه برای مرتبه اول

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۳۰۰ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۴۰۳
شرایط دریافت تقسیط شهریه برای مرتبه اول

اطلاعیه شماره 2

شرایط دریافت تقسیط شهریه برای مرتبه اول

دانشجویانی که برای اولین بار تمایل به استفاده از وام کوتاه مدت(تقسیط) دارند قبل از ثبت نام با به همراه داشتن سفته (حداکثر در دو برگ) به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند.(لطفاً سفته های خود را در حضور مسئول مربوطه تکمیل نمایید).

کارشناسی مبلغ 10,000,000 ریال سفته وکارشناسی ارشد 20,000,000 ریال سفته و دانشجویان مقطع دکتری 000/000/50 ریال سفته

(هر گونه خط خوردگی سفته را باطل می کند. از نوشتن تاریخ ومبلغ روی سفته جدا خودداری نمائید).

**- دانشجویان ترم آخرجهت استفاده از تقسیط علاوه بر ارائه سفته به مبلغ 120% مبلغ درخواست وام، باید گواهی کسرحقوق از ضامن ایشان نیز ارائه نمایند.

حوزه معاونت دانشجویی اداره کل امور دانشجویی-اداره صندوق رفاه دانشجویی

دی ماه 1393