موارد عدم امکان تقسیط

موارد عدم امکان تقسیط

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۲۹۸ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۶۰
موارد عدم امکان تقسیط

موارد عدم امکان تقسیط

دانشجویان ورودی جدید(پذیرش ترم دوم سال 93)، دانشجویان مهمان و دانشجویان تحت پوشش بنیادشهید مجاز به استفاده از وام کوتاه مدت(تقسیط) نمی باشند.

حوزه معاونت دانشجویی اداره کل امور دانشجویی- اداره صندوق رفاه دانشجویی

دی ماه 1393