آغاز دریافت درخواست تقسیط

آغاز دریافت درخواست تقسیط

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۲۹۷ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۷۲
آغاز دریافت درخواست تقسیط

              اطلاعیه شماره 1

آغاز دریافت درخواست تقسیط

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی ، به اطلاع می رساند: دریافت درخواست وام کوتاه مدت (تقسیط) از تاریخ 01/11/1393  آغازمی گردد. دانشجویان متقاضی می توانند بر اساس اطلاعیه شماره های 2و3 (موجود در سایت) نسبت به انجام مراحل درخواست اقدام نمایند.

   لازم به ذکراست پس از اتمام اعتبار ، به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حوزه معاونت دانشجویی اداره کل امور دانشجویی-اداره صندوق رفاه دانشجویی

دی ماه 1393