اطلاعیه بسیار مهم مربوط به دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه بسیار مهم مربوط به دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۷۴
تعداد بازدید:۲۹۶
دانشجویان کارشناسی ارشد که مایلند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند، الزامی است حداکثر تا تاریخ 10 /10/93 فرم 85 درصدی خود را با تایید استاد راهنما به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهند.

اطلاعیه بسیار مهم مربوط به دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد                                   

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد که مایلند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند، الزامی است  حداکثر تا تاریخ 10 /10/93  فرم 85 درصدی خود را با تایید استاد راهنما به دفتر پژوهش دانشکده تحویل  دهند.

 

                                              دکتر داود محمدی تبار

                                 مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع

                                                     29/09/93