اطلاعيه _ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: الهام امیرجان

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۷۳
تعداد بازدید:۲۹۴
عنوان: مدیریت زنحیره تامین سبز با تکنولوژیcloud computing در حوزه فناوری اطلاعات- مطالعه موردی: شرکت هفت الماس

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  

  عنوان: مدیریت زنحیره تامین سبز با تکنولوژیcloud computing در حوزه فناوری اطلاعات- مطالعه موردی: شرکت هفت الماس

 

 

دانشجو: الهام امیرجان

  

           استاد راهنما: جناب آقای دکتر وحید رضا قضاوتی

            استاد مشاور: جناب آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

       

                                                                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه: 09/10/93 ساعت10 الی 11

         مکان: اتاق 205