اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: ندا حاج جعفری زاده

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۶۳
تعداد بازدید:۳۰۵
عنوان: بررسی امکان سنجی یکپارچه سازی زنجیره تامین رو به جلو با زنجیره تامین معکوس در صنعت لاستیک (مطالعه موردی: یزدتایر)

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

          عنوان: بررسی امکان سنجی یکپارچه سازی زنجیره تامین رو به جلو با زنجیره تامین معکوس در صنعت لاستیک (مطالعه موردی: یزدتایر)

 

 

 

دانشجو: ندا حاج جعفری زاده

 

 

       استاد راهنما: جناب آقای دکتر وحید رضا قضاوتی

       استاد مشاور: جناب آقای دکتر امیر همایون سرفراز

       

 

                                               

                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه: 09/10/93 ساعت11 الی 12

         مکان: اتاق 205