اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات

۲۶ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۵۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۵۱۹
قابل توجه دانشجویان کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات آقای دکتر محمدی تبار روزدوشنبه ۸ دیماه ساعت ۰۰/۱۰ لغایت ۲۰/۱۲ کلاس ۱۷ برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار  کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات روزدوشنبه ۸ دیماه ساعت ۰۰/۱۰ لغایت ۲۰/۱۲ کلاس ۱۷ برگزار می گردد.