اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای رضا وطن دوست

۱۸ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۱۹
تعداد بازدید:۲۳۰
عنوان: تاثیرعوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش براستراتژی سازمان بابهره گیری ازتکنیک های ترکیبی تخصیص خطی گروهی(بردا) وMCDM

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

          عنوان: تاثیرعوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

براستراتژی سازمان بابهره گیری ازتکنیک های ترکیبی تخصیص خطی گروهی(بردا) وMCDM

 

 

 

دانشجو: رضا وطن دوست

 

 

       استاد راهنما: جناب آقای دکتر امیر همایون سرفراز

استاد مشاور: آقای دکتر وحید رضا قضاوتی

         

 

                                             

                                           

تاریخ برگزاری دفاعیه: 25/09/93 ساعت45/15 الی 17

         مکان: اتاق 17