خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۰۸۰ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۸۶
خبر - ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع
               ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو ))
 توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع