خبر - ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو ))

ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیرعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۰۷۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۸۴
ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیرعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع
                      ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو ))
          توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیرعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع