اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق 2 آقای دکتر توحیدی

اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق 2 آقای دکتر توحیدی

۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۰۷۷ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۴۱
اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق 2 آقای دکتر توحیدی
 

نام استاد: توحیدی

نمرات میان ترم تحقیق در عملیات 2

ساعت 7:30

Column1

Column1

Column1

نمره از 4

شماره دانشجویی

ردیف

1.5

8917410482

1

0.75

8917010422

2

2.25

9117511869

3

1.75

9117512523

4

0.75

9117512725

5

2.25

8817411998

6

2

9017515907

7

1.75

9117512589

8

1.25

9117510307

9

1.5

9117510981

10

2

8917010219

11

0.75

8917310751

12

1

9347210972

13

1.25

8717012860

14

0.75

8917011401

15

1

8917311987

16

2

9117511500

17

1

8817010117

18

1

8817411831

19

1

8817412269

20

3

8917411124

21

2.5

9117513782

22

1

8917312720

23

1

9117511713

24

0.75

8817011488

25

1.25

9017515895

26