اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق یک آقای دکتر توحیدی

اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق یک آقای دکتر توحیدی

۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۰۷۶ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۴۱
اطلاعیه - نمرات امتحان میان ترم درس تحقیق یک آقای دکتر توحیدی
 

نام استاد: توحیدی

نمرات میان ترم تحقیق در عملیات 1 ساعت 9:10

4

9347310591

31

نمره از 4

شماره دانشجویی

ردیف

3

8817411381

1

2

8917411472

2

0

8917420012

3

0

4

0

8917411146

5

0.5

9117515650

6

0.5

9117517269

7

0.5

8717412325

8

0.25

8917012626

9

2

8917314339

10

1.25

9117511409

11

0.75

9117516561

12

3.75

9117513333

13

1.25

8917010891

14

2.25

9117517360

15

1.25

16

1.25

9117513827

17

1.5

8917012514

18

0.5

9017510485

19

2

9217512142

20

1

8817011680

21

0.75

9117514019

22

2.5

9117516909

23

2

8717012927

24

0.25

9017513208

25

1.5

9117517405

26

0.5

9117513197

27

3.25