******اطلاعيه مهم دانشجويان دوره دکتري******

******اطلاعیه مهم دانشجویان دوره دکتری******برنامه زمانبندی امتحان جامع دانشجویان دوره دکتری

۳۰ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۸۳۱ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۴۷۸
******اطلاعیه مهم دانشجویان دوره دکتری****** برنامه زمانبندی امتحان جامع دانشجویان دوره دکتری

برنامه زمانبندی امتحان جامع دانشجویان دوره دکتری

تاریخ

صبح

بعدازظهر

7:45 9:45

10-12

13-15

15-17

93/8/10

زبان های شبیه سازی

تئوری تصمیم گیری

سری زمانی،

 

 

پایائی،

سیستم های ساخت و تولید پیشرفته

سیاست تولیدی، طراحی آزمایش ها

93/8/11

نظریه بازی ها

کیفیت جامع

بهینه سازی مدل های غیرخطی،

 تولید انعطاف پذیر

الگوریتم های فراابتکاری

 

برنامه ریزی استراتژیک (حمل و نقل)

هوش مصنوعی