اطلاعیه _ برنامه امتحانات خارج ازترم نیمسال اول 94-93

اطلاعیه _ برنامه امتحانات خارج ازترم نیمسال اول 94-93

۲۲ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۸۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۷۴
قابل توجه دانشجویان - برنامه امتحانات خارج ازترم نیمسال اول 94-93

ردیف

روز

تاریخ

ساعت صبح

1

شنبه

93/7/5

10

2

شنبه

93/7/19

10

3

چهار شنبه

93/7/30

10

4

شنبه

93/8/17

10

5

چهارشنبه

93/8/28

10

6

شنبه

93/9/15

10

7

چهار شنبه

93/9/26

10

8

چهار شنبه

93/10/8

10