اطلاعيه_ کارآموزي و پروژه پاياني

اطلاعیه _کارآموزی و پروژه پایانی

۱۶ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۶۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۸۹
جلسه توجیهی نحوه انجام و ارائه گزارش دروس کارآموزی و پروژه پایانی مقطع کارشناسی در روز 3 شنبه مورخ 22 مهر برگزار خواهد شد

اطلاعیه کارآموزی و پروژه پایانی

به اطلاع دانشجویانی که دروس کارآموزی و پروژه پایانی را در نیمسال اول سال تحصیلی جاری اخذ نموده اند میرساند که جلسه توجیهی نحوه انجام و ارائه گزارش دروس کارآموزی و پروژه پایانی مقطع کارشناسی در روز 3 شنبه مورخ 22 مهر برگزار خواهد شد حضور کلیه دانشجویان که این دروس را اخذ نموده اند در جلسه فوق ضروری است و مسئولیت مشکلات ناشی از عدم آگاهی از مطالب ذکر شده در جلسه برعهده ی خود دانشجو خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع