اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان استاد امین جباری

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان استاد امین جباری

۰۹ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۳۶ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۹۳
کلیه کلاس های درسی استاد امین جباری تحت عنوان بازید روز چهارشنبه مورخ 16/07/ 1393 انجام خواهد شد

          احتراماً با توجه به شروع نمایشگاه صنعت تهران در محل نمایشگاه های بین المللی ،کلیه کلاس های درسی استاد امین جباری تحت عنوان بازید روز چهارشنبه مورخ 16/07/ 1393 انجام خواهد شد حضور دانشجویان در محل نمایشگاه الزامی است