اطلاعیه شماره(17) ثبت نام و انتخاب واحد- قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

اطلاعیه شماره(17) ثبت نام و انتخاب واحد- قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

۰۵ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۱۳ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۸۸
اطلاعیه شماره(17) ثبت نام و انتخاب واحد- قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی
<?xml encoding="UTF-8">

پیرو اطلاعیه های شماره 12 و 14 ، به اطلاع آن دسته از دانشجویان در شرف فارغ التحصیل که نسبت به تکمیل فرم درخواست واحد دانشجویان فارغ التحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1394 1393 مطابق اطلاعیه شماره 12 اقدام نموده اند می رساند درخواستهای دریافتی توسط مدیران محترم گروه و با نظر مساعد بررسی و حتی الامکان نسبت به تامین آنها از طرق مختلفی نظیر افزایش ظرفیت کلاسهای مورد نیاز اقدام شده است، در این راستا قریب به اتفاق درخواستهایی که مستلزم تغییر کد نبوده است تامین گردیده که در جدول زیر خلاصه ای از نتیجه بررسی هر درخواست ذکر گردیده است.

نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که با توجه به اینکه فرصت کافی برای ارائه درخواست و بررسی و تامین واحدهای دانشجویان در شرف فارغ التحصیل در نظر گرفته شده است با پایان فرصت مذکور و با توجه به شرایط موجود امکان ترتیب اثر دادن به هیچ درخواست دیگری قبل از حذف و اضافه و بعد از آن وجود نخواهد داشت و دانشجویان گرامی لازم است صرفا در فرصت حذف و اضافه و به صورت اینترنتی نسبت به تکمیل واحدهای خود اقدام نمایند.

ردیف

شماره دانشجویی

توضیحات

1

9017510227

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.

2

8717412279

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.

3

8917410112

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.

4

8917310919

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.

5

8917411124

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.

6

8817011927

یکی از موارد درخواستی انجام شد- کارآموزی در حذف و اضافه توسط خود دانشجو با توجه به ظرفیتهای موجود اخذ گردد.

7

8917312012

کلیه موارد مورد درخواست انجام پذیرفت.