منشور اخلاق پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع

منشور اخلاق پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۶۵۷ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۲۷
منشور اخلاق پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع

 

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان  است  و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع  دانشگاه   آزاد اسلامی،‌واحد تهران جنوب متعهد می شویم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی  خود  مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت علوم و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انس،حیوان ونبات و طبیعت) و حق الناس .

3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهشی.

4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع عمومی .

6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی خصوصاً  برای   تحقیقات پیشین  و  محققان مربوطه.

8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.