منشور فرآیند آموزش در دانشکده مهندسی صنایع

منشور فرآیند آموزش در دانشکده مهندسی صنایع

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۶۵۶ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۶۰
منشور فرآیند آموزش در دانشکده مهندسی صنایع

به نام خدا

منشور فرآیند آموزش در دانشکده مهندسی صنایع

" ن والقلم و ما یسطرون"

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان است و به منظور پاس داشت سخن گرامی پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) در خصوص ضرورت طلب علم حتی در نقاط دوردست ، دانشکده مهندسی صنایع ،‌ دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد تهران نسبت به تربیت نیروهای جوان و متخصص در زمینه ها و مقاطع مختلف مهندسی صنایع خود را متعد به جامعه بشری می داند و در این راستا تمامی تلاش های خود را صرف خواهد کرد. این دانشکده متعهد می شود اصول زیر را در انجام فرآیندهای آموزشی خود مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکند:

1- اصل جوهره حقایق علمی: برنامه ریزی در راستای پی جویی حقیقت و رسالت معرفی زمینه های تخصصی مهندسی صنایع و وفاداری به آن.

2- اصل رعایت حقوق دانشجویان: التزام به رعایت تعهد در فرآیند های آموزشی مبتنی بر پاسخگوئی به نیازهای واقعی علوم و فنون رشته مهندسی صنایع.

3- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل آموزشی.

4- اصل پاس داشت مقام اساتید و مربیان: تعهد به رعایت حریم علمی اساتید در فعالیت در زمینه های تخصصی خودو پاس داشت مقام تعلیم دهنده گان.

5- اصل حرمت پیشکسوتان علمی: صیانت از تلاش های انجام شده پیشقراولان و زحمت کشان رشته و دانشکده و معرفی تلاش های آن ها به آینده گان.

6- اصل کار های نظام یافته: تعهد به دانش مهندسی سیستم و بهره گیری همه جانبه از این دانش در مدیریت فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی.

7- اصل نیاز جامعه: مهندسی صنایع نیازمند تلاش برای حل مشکلات مبتلابه سازمان ها و موسسات به طور اخص و توسعه دانش به طور اعم است .

8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش از طریق نشر کتب و منابع علمی و انتقال تجارب به دانشجویان و همکاران با التزام بر حقوق معنوی و مالکیت فکری است.

9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای در کلاس های درس.