شرایط اخذ انواع تسهيلات وام دانشجويي(غیر از تقسیط)

شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

۲۹ تیر ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۴۲۵ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۹۸
شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

دانشجویان جهت درخواست انواع وام باید به صورت حضوری به صندوق رفاه دانشکده مراجعه نمایند وفرم درخواست را تکمیل نمایند .

2-شهریه میان مدت : نصف علی الحساب شهریه (متغیر وثابت )

بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی 10 قسط باید تسویه گردد .

3-اجاره مسکن مجرد 5.000.000 ریال فقط دانشجویان غیربومی

1 ترم اول نباشد 2- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد 3 فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن 4- مشکل انضباطی نداشته باشد 5- اگر ترم آخر باشد وام او در 5 قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید 6- معدل دانشجو نباید کمتر از 12 باشد 7- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد 8- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد  9- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد

4-اجاره مسکن متاهل 7.000.000ریال فقط دانشجویان غیربومی 

1 ترم اول نباشد 2- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد 3 فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن 4- مشکل انضباطی نداشته باشد 5- اگر ترم آخر باشد وام او در 5 قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید 6- معدل دانشجو نباید کمتر از 12 باشد 7- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد 8- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد  9- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد .

 

 

 

5-هزینه تحصیلی مجرد 5.000.000ریال

1 ترم اول نباشد 2- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد 3 فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن 4- مشکل انضباطی نداشته باشد 5- اگر ترم آخر باشد وام او در 5 قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید 6- معدل دانشجو نباید کمتر از 12 باشد .

6-هزینه تحصیلی متاهل :6.000.000ریال

1 ترم اول نباشد 2- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد 3 فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن 4- مشکل انضباطی نداشته باشد 5- اگر ترم آخر باشد وام او در 5 قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید 6- معدل دانشجو نباید کمتر از 12 باشد .

7-وام ازدواج تحصیلی :15.000.000

1-    ترم اول نباشد 2-بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد 3 فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن 4- دانشجو فقط یک بار مجاز به دریافت این وام می باشد5-ازتاریخ عقد نامه بیشتر از یکسال نگذشته باشد .

 

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

 

1-کپی شناسنامه صفحه اول ودوم وکپی کارت ملی وام گیرنده  (2سری)

2-کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (2سری)

3-گواهی کسر از حقوق به نام (صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب) ضامن باید کارمند رسمی دولت باشد.

4-کپی آخرین فیش حقوقی یا کپی حکم کارگزینی (2سری)

5- چک معادل %120مبلغ وام دریافتی (به اضافه 2 سری کپی از چک )

6-وام ازدواج = کپی از 4 صفحه اول عقد نامه (2 سری)

7-امضاء فرم درخواست وام بعداز ارائه مدارک (2سری )

8-دانشجویانی که بدهی تقسیط وام دانشجویی و یا شهریه دارند بایستی نسبت به تسویه بدهی کامل خود اقدام نمایند در غیراینصورت هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد.