برنامه اصلاح شده نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه اصلاح شده نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۲۸۱ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۳۶۳
برنامه اصلاح شده نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی صنایع تهران جنوب

ایام هفته

7:30

10

13:30

15:45

شنبه

زبان های شبیه سازی ( (دکتر رئیسی)

مهندسی سیستم، تولید و اتوماسیون

 

کنترل کیفیت جامع ( شش سیگما وکیفیت پیشرفته) (دکتر رئیسی)

 تولید

هوش مصنوعی و سیستم های خبره (دکتر نوجوان) اتوماسیون

 

سیستم های ساخت و تولید پیشرفته (دکتر جوادی) تولید و اتوماسیون

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی

(دکتر سلیمانی)، سیستم و تولید

سیستم های دینامیکی (دکتر عبدی) مهندسی سیستم و تولید

 

سیستم های تولید انعطاف پذیر (دکتر جوادی)

اتوماسیون و تولید

یکشنبه

تئوری بازی ها (دکتر حافظ الکتب)

مهندسی سیستم

 

برنامه ریزی خطی پیشرفته ((DEA  (دکتر خلیلی دامغانی) مهندسی سیستم

 

برنامه ریزی اعداد صحیح (دکتر قضاوتی) مهندسی سیستم

 

سیاست های تولیدی (دکتر شجاعی) اتوماسیون، تولید

 بهینه سازی مدل های غیرخطی، متاهیوریستک ها (دکتر توکلی مقدم) مهندسی سیستم

برنامه ریزی تولید پیشرفته (تولید و موجودی های پیشرفته)

دکتر طالعی زاده

تولید

 


 

دوشنبه

تئوری پایائی و مهندسی قابلیت اطمینان (دکتر رئیسی) مهندسی سیستم

 

برنامه ریزی استراتژیک (برنامه ریزی حمل و نقل) (دکتر شجاعی) تولید

 

برنامه ریزی حمل و نقل

دکتر رشیدی مهندسی سیستم

تجزیه و تحلیل چند متغیره

(دکتر نورالسناء) (مهندسی سیستم)

 

سیاست های تولیدی (طراحی و تحلیل زنجیره تامین)  (دکتر خلیلی) تولید و اتوماسیون

آمار پیشرفته (طراحی آزمایش ها) (دکتر نورالسناء)

مهندسی سیستم

 

 

چهارشنبه

طراحی سیستم های تولید اتوماتیک

(دکتر مسیحی) اتوماسیون

 

کامپیوتر گرافیک (پردازش تصویر) خانم دکتر غفرانی، اتوماسیون

طراحی و تولید به کمک کامپیوتر (دکتر مسیحی) اتوماسیون

 

سیستم های اطلاعات ساخت و تولید

و تئوری یادگیری ماشینی (دکتر خلیلی دامغانی) اتوماسیون

مدیریت عملیات (روش های پیشرفته مدیریت پروژه)  (دکتر موسوی) تولید

بازرسی خودکار (روباتیک) (دکتر مسیحی) اتوماسیون

زبان های شبیه سازی (شبیه سازی کامپیوتری) (دکتر رئیسی) مهندسی سیستم، تولید و اتوماسیون

سیاست های تولیدی (دکتر حاجی رضائی) اتوماسیون، تولید