جلسه هم اندیشی مسئولین دانشکده با دانشجویان ممتاز ورودی 90

جلسه هم اندیشی مسئولین دانشکده با دانشجویان ممتاز ورودی 90

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۱۸۶ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۸۳
جلسه هم اندیشی مسئولین دانشکده با دانشجویان ممتاز ورودی 90
در روز شنبه مورخ 27/2/93 به کوشش معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده جلسه ای با حضور دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع ، پذیرفته شده در آزمون سال 1390 ، و رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عبدی برگزار گردید. در جلسه مذکور با عنایت به این که سال آینده تحصیلی ، آخرین سال حضور اکثر حاضرین در جلسه محسوب می شود، راهکارهایی برای حضور موفق ایشان در کنکور مقاطع بالاتر توسط جناب آقای دکتر اکبری معاون محترم آموزشی ارائه گردید. پس از آن جناب آقای دکتر عبدی سخنانی در جهت تقویت انگیزه حاضرین برای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی ایراد نموده و پس از آن از حاضرین خواستند تا چنانچه در خصوص بهبود وضعیت دانشکده مطالبی را مد نظر دارند ، بیان نمایند.